Wettelijke informatie

Deze site is gemaakt door: BEC INDEX S.A. - Site: www.bec-index.com
Directeur van de publicatie: Rafaël Posada
11, rue Henri Farman - 93290 TREMBLAY IN FRANKRIJK
N° Siren: 688 202043 - Code NAF/APE: 222C - SA met een kapitaal van 162.000€
- Aangifte in overeenkomst met de wetgeving van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, de aangifte aan de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés= Nationale Commissie van Informatica en Vrijheden) van deze site is lopende.
- Bescherming van persoonlijke gegevens: Geen enkele persoonlijke informatie wordt buiten uw weten om verzameld. Geen enkele persoonlijke informatie wordt aan derden doorgegeven. Geen enkele persoonlijke informatie wordt voor niet voorziene doeleinden gebruikt.
- Auteursrecht - Copyright: Het geheel van deze site voldoet aan de Franse en internationale wetgeving van auteursrecht en van intellectueel eigendom. Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, inbegrepen de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische tekens.
- De reproductie van de gehele of een deel van deze site op wat voor elektronische drager dan ook is formeel verboden behalve bij toestemming van de directeur van de publicatie.
- Voor ander gebruik, wilt u ons adres raadplegen: bec-index@wanadoo.fr. De genoemde merken op deze site zijn opgegeven door de bedrijven welke de eigenaren hiervan zijn.
- Messagerie : De verzonden berichten op het Internetcircuit kunnen worden onderschept. Vermeld geen persoonlijke of gevoelige informatie.
- Toegangsrecht: Wij herinneren u eraan dat u beschikt over een toegangs-, een wijzigings-, een rectificatie- en een verwijdering van gegevensrecht die u betreffen, (art. 34 van de wet «Informatica en Vrijheden» van 6 januari 1978). Om dit recht uit te voeren, kunt u een mail adresseren naar: bec-index@wanadoo.fr
- BEX INDEX wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijkheden bij toegang krijgen tot de site of van storing in de verbinding.
- Realisatie ontwikkeling: http://www.sysalia.com

© 2011 - Alle rechten voorbehouden - www.bec-index.com